وادی درون

ابرهای زیادی در آسمان می آیند و می روند ولی آسمان همچنان آبی و صاف باقی می ماند و تحت تاثیر ابرها قرار نمی گیرد.. به همین منوال زمانی که افکار در ذهن شما پدید می آیند و پراکنده می شوند ، خود واقعی آزرده نمی شود و مزاحمتی برای او نیست.اگر می توانید افکار را از خود دور کنید و اگر نمی توانید فقط شاهد و ناظر آن افکار باشید . اگر شاهد و ناظر آنها باشید به زودی افکار از آسمان ذهن شما دور می شوند.     سوامی موکتاناندا

+نوشته شده در پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۳۰ساعت12توسط فاطمه | |